მთავარი უპირატესობები

ბაზარზე წარმოდგენილი ასაწყობი სახლებისგან განსხვავებით,გარდა ღირებულებისა,ჩვენი კოტეჯების ძირითადი უპირატესობა მისი კონსტრუქციების გადაზიდვების შესაძლებლობაშია ,ზიანის მიყენების გარეშე ,რაც გვაძლევს საშუალებას მათი შემდგომი რეალიზაციისა  მისი ღირებულების დანაკარგის გარეშე. 

მოდულის შენობებისაგან განსხვავებით,როგორებიცაა სამშენებლო ვაგონები და სხვა,კოტეჯები ტრანსპორტირების თვალსაზრისით ძალიან კომპაქტური და ეკონომიურია .

მაგალითად,ერთი სტანდარტული ფართობის 15კვ.მ. ზომის  სამშენებლო ვაგონის ტრანსპორტირებისათვის საჭიროა სატვირთო მანქანა ფართობით არანაკლებ 6 მეტრისა და ამწეკრანი,ამ შემთხვევაში,კოტეჯის ადგილზე მისატანად,რომლის ფართობი ოთხჯერ მეტია 55კვ.მ.,საჭიროა ასეთივე სატვირთო მანქანა,ოღონდ ამწეკრანის გარეშე.გარდა ამისა,მოდულის შენობები შემოიფარგლება საბარგულის ფართის სიგანეთი ,2.45სმ.,ანუ საცხოვრებელი ფართი ვიწროა და არაკომფორტული,ჩვენს შემთხვევაში ამდაგვარი პრობლემები არ არსებობს. 

 

თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს,რომ კოტეჯები არ წარმოადგენს კაპიტალურ ნაგებობებს,საერთოდ არ არის აუცილებელი მიწის ნაკვეთის შეძენა და საკუთრებაში გაფორმება,მაგრამ შეგიძლიათ იქირაოთ  იგი სეზონზე,რაც მნიშვნელოვნად შეამცირებს ხარჯებს.